پروژه هوشمند سازی مرکز تماس

پروژه هوشمند سازی مرکز تماس

مدیر پروژه: محمد دانش

تلفن تماس: 09127624145

ایمیل: danesh.m@bespor.com

 

    با مدیر پروژه در تماس باشید