هفته بسیج
تا ۶۰%

تخفیف

فروش ویژه اشتراک طلایی

به مناسبت هفته بسیج

نام
نام خانوادگی
تلفن همراه

چرا کارت طلایی

سرقت

پوشش زیان ناشی از سرقت های جزیی و کلی

تصادف

پوشش زمان ناشف از تصادف در هر جای ایران

تعویض خودرو

تعویض خودرو با خودرو صفر در خسرت کلی

حمل خودرو

حمل رایگان و انتقال سرنشینان به صورت شبانه روزی

سرویس ها

انجام سرویس دوره ایی در محل مورد نظر شما

تعمیرات

تعمیرات در محل به صورت نا محدد در ۲۴ ساعت شبانه روز