بیمه بدنه ایران داری؟

پس خدمات امداد برات رایگان

    بیمه ایران داری؟


      پس خدمات امداد برات رایگانه

بیمه بدنه ایران داری؟

پس خدمات امداد برات رایگانه

 

 

 

 

مشتریان بیمه ایران 

خدمات امدادی رایگان دریافت می کنند

 

با عقد قرارداد همکاری فی مابین شرکت بیمه ایران و شرکت امداد خودرو ایران، از این پس بیمه‌گذاران بیمه بدنه ایران خدمات امدادی خودروی بیمه شده خود را رایگان دریافت می‌کنند.

این بیمه گزاران، از تاریخ ۱۵ آبان ماه سال جاری می‌توانند علاوه بر خدمات بیمه نامه بدنه از خدمات امدادی خودرو استفاده نمایند. این خدمات رایگان شامل: -حمل رایگان وسیله نقلیه سبک غیر قابل حرکت در اثر حادثه -انتقال سرنشینان خودرو حادثه‌دیده -پنچرگیری و تعویض زاپاس -سوخت‌رسانی -باتری کمکی و تعویض باتری

با عقد قرارداد همکاری فی مابین شرکت بیمه ایران و شرکت امداد خودرو ایران، از این پس بیمه‌گذاران بیمه بدنه ایران خدمات امدادی خودروی بیمه شده خود را رایگان دریافت می‌کنند.
این بیمه گزاران، از تاریخ ۱۵ آبان ماه سال جاری می‌توانند علاوه بر خدمات بیمه نامه بدنه از خدمات امدادی خودرو استفاده نمایند.
این خدمات رایگان شامل:

-حمل رایگان وسیله نقلیه سبک غیر قابل حرکت در اثر حادثه
-انتقال سرنشینان خودرو حادثه‌دیده -پنچرگیری و تعویض زاپاس
-سوخت‌رسانی
-باتری کمکی و تعویض باتری

 

این خدمات رایگان شامل :


حمل رایگان سرنشین و وسایل نقلیه سبک در تصادف های رانندگی


پنچرگیری و تعویض زاپاس


سوخت رسانی


باتری کمکی و همچنین تعویض باتری

این خدمات رایگان شامل :

حمل رایگان سرنشین و وسایل نقلیه سبک در تصادف های رانندگی

پنچرگیری و تعویض زاپاس

سوخت رسانی

باتری کمکی و همچنین تعویض باتری

بیمه گذاران

بیمه بدنه بیمه ایران در صورت نیاز به خدمات فوق می‌توانند از طریق مرکز تماس بیمه ایران ۰۹۶۶۸  با ارائه کد ملی و پلاک خودرو خدمات مورد نیاز خود را دریافت نمایند.

بیمه گذاران
بیمه بدنه بیمه ایران در صورت نیاز به خدمات فوق می‌توانند از طریق مرکز تماس بیمه ایران ۰۹۶۶۸  با ارائه کد ملی و پلاک خودرو خدمات مورد نیاز خود را دریافت نمایند.

دانلود اپلیکیشن بسپر از :

نشانی: تهران ـ شیراز جنوبی – خیابان آقا علیخانی – جنب بانک پاسارگاد – پلاک 26 – طبقه دوم – کدپستی:۱۴۳۶۹۳۷۶۳۱