نحوه درخواست تعمیر فوری

تعمیر  فوری انتخاب کنید.

 

 

موقعیت خود را بروی نقشه پیدا کنید و بر روی ثبت موقعیت کلیک کنید.

 

 

نوع ایراد خود را در این بخش انتخاب کنید و اگر توضیحاتی دارید ذکر کنید.

 

 

این پیغام به معنی این است که درخواست شما ثبت گردیده و شماره پیگیری شما را نمایش می دهد، بر روی تایید کلیک کرده و منتظر پذیرش امدادگر باشید.

 

 

در این مرحله منتظر پذیرش امدادگر باشید و همچنین در صورت نیاز می توانید درخواست خود را با نگه داشتن بر روی دگمه لغو درخواست امداد خود را لغو کنید.

 

 

در این مرحله شما مشخصات امدادگر را مشاهده کرده و حرکت امدادگر به سمت خود را رویت می کنید.

 

 

در این مرحله امدادگر به خودرو شما رسیده و شروع به کار کرده است.

 

 

پس از پایان کار می توانید نظر خود را نسبت به امدادرسانی ثبت کنید و فاکتور خود را مشاهده کنید و اقدام به پرداخت نمایید.