نحوه درخواست امداد حمل

امداد حمل را انتخاب کنید.

 

 

موقعیت خود را بروی نقشه پیدا کنید و بر روی ثبت موقعیت کلیک کنید.

 

 

نوع حادثه را در این بخش انتخاب می کنید.

 

 

در این مرحله مقصد حمل خود را انتخاب می کنید که در بالای نقشه می توانید نمایندگی مجاز، بیمه، تعمیرگاه و یا مقصد دلخواه خود را بر روی نقشه انتخاب کنید.

 

در این مرحله نوع خوردروبر را انتخاب می کنید.

 

 

این پیغام به معنی این است که درخواست شما ثبت گردیده و شماره پیگیری شما را نمایش می دهد، بر روی تایید کلیک کرده و منتظر پذیرش امدادگر باشید.

 

 

 

شما می توانید زمانی که در انتظار پذیرش امدادگر هستید درخواست حمل سرنشین و کارشناس بیمه را نیز انجام دهید.

 

 

در این مرحله شما مشخصات امدادگر را مشاهده کرده و حرکت امدادگر به سمت خود را رویت می کنید.

 

 

در این مرحله خودروبر به شما رسیده.

 

 

پس از پایان کار می توانید نظر خود را نسبت به امدادرسانی ثبت کنید و فاکتور خود را مشاهده کنید و اقدام به پرداخت نمایید.