حرفه ای برانید:بی نقص شروع کنید

مدتی است که با سری مقاله های ” حرفه ای برانید ” در خدمت شما هستم . مقاله هایی که بر خلاف اسم آن فعلا سرعت ، محلی از اعراب در آن ندارد . اما عجله نکنید .شما فعلا کودک نوپایی هستید که دویدن برایتان صرفا یک خطر محسوب می شود . با تاتی تاتی کمی مهارت های ابتدایی را در ذهن خود ملکه کرده و از عجله بپرهیزید . در این قسمت تنها می خواهیم شروع به حرکت و گاز دادن را به شما بیاموزیم . با ما همراه باشید .

 Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *