ماه: اردیبهشت 1402

۹ام اردیبهشت, ۱۴۰۲

سانروف و انواع آن

مقدمه شرکت های خودرو سازی همواره برای افزایش جذابیت محصولات خودشان تلاش می کنند. این اصل از آغاز شکل گیری صنعت اتومبیل سازی با استفاده از قوی تر شدن موتورهای خودرو، ارتقاء فنی ماشین ها و به کار بردن قطعات جدید در آنها اجرا گردید و پس از آن با...

Read More