ماه: شهریور 1401

۶ام شهریور, ۱۴۰۱

اهمیت سرویس های دوره ای خودرو

مقدمه: یکی از مهم ترین و موثرترین راه هایی که به افزایش عمر مفید قطعات و همچنین کم شدن هزینه نگهداری آن ها کمک می کند سرویس دوره ای اتومبیل است. همانطور که می دانیم انجام ندادن به وقت سرویس دوره ای آسیب های زیادی به قسمت های مختلف خودرو...

Read More